TIETOTURVA

1. Rekisterinpitäjä
MatkaKarjala Oy
Y-tunnus 0946998-0
Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisterinumero 432/01/MjMv
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu
Puh. 013-120 131
matkakarjala@kolumbus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
hallituksen puheenjohtaja.
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu
Puh.: 013 120 131
Sposti: matkakarjala@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi
MatkaKarjala Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito, markkinointi ja mainonta.

5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot kuten:
– etu- ja sukunimi, sukupuoli
– osoitetiedot ja asuinmaa
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– syntymäaika / henkilötunnus (ostoissa, joissa se vaaditaan)
– kanta-asiakaskortin /korttien numero

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot kuten:
– matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija
– passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutuksen, matkan sisältöä ja kanssamatkustavia koskevat tiedot sekä erityisiä lisäpalveluita, toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot

Asiakkuutta koskevat muut tiedot kuten:
– asiakkaan suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
– asiakkaan aikaisemmat matkat
– asiakkaan muu palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta)
– asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot (esim. kiinnostus- ja asiointitiedot)
– asiakkaan maksamista ja perintää koskevat tiedot
– asiakkaan reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys MatkaKarjala Oy:n toimistoon. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys MatkaKarjala Oy:n asiakaspalveluun.

Valmismatkat Venäjälle ja Baltiaan

Katso tiedot valmismatkoistamme ajankohtaista sivulta.

 

18. joulukuu, 2018, 12:19 PM